Spil trappen

Met de elegante vloeiende vorm
schroeft een spiltrap zich omhoog.
Ook op plaatsen waar weinig ruimte is..